Βιντεοσκόπηση Αγωγών Αποχέτευσης: Τι Είναι και Πότε Χρειάζεται

Η βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης αποτελεί μια μη καταστροφική μέθοδο επιθεώρησης και διάγνωσης της κατάστασης των σωληνώσεων. Μέσω της χρήσης ειδικής κάμερας, οι εσωτερικές επιφάνειες των αγωγών ελέγχονται για τυχόν προβλήματα, όπως:

 • Εμφράξεις: Η κάμερα μπορεί να εντοπίσει το σημείο και την έκταση της εμπλοκής, διευκολύνοντας την εύστοχη και αποτελεσματική αποκατάστασή της.
 • Ρωγμές και ρήγματα: Ακόμα και μικροσκοπικές ρωγμές στους αγωγούς μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές και υγρασία. Η βιντεοσκόπηση επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση και επισκευή τους, αποτρέποντας μελλοντικά προβλήματα.
 • Καταρρεύσεις: Σε παλαιότερα δίκτυα, οι σωλήνες μπορεί να έχουν υποστεί καθίζηση ή να έχουν καταρρεύσει parzialmente. Η βιντεοσκόπηση αποκαλύπτει το εύρος της ζημιάς, βοηθώντας στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην επιλογή της κατάλληλης λύσης.
 • Εισροή υδάτων: Η κάμερα μπορεί να εντοπίσει σημεία εισροής ξένων υδάτων στους αγωγούς, όπως από υπόγεια ύδατα ή ρίζες δέντρων.
 • Κακή κλίση: Η βιντεοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει τυχόν προβλήματα στην κλίση των σωληνώσεων, τα οποία δύναται να οδηγούν σε συσσώρευση λυμάτων και δυσάρεστες οσμές.
 • Λανθασμένες συνδέσεις: Η κάμερα μπορεί να εντοπίσει λάθη στις συνδέσεις των σωληνώσεων, όπως χαλαρές ή κακοσφραγισμένες ενώσεις, που ενέχουν τον κίνδυνο διαρροών.

Πότε Χρειάζεται Βιντεοσκόπηση:

 • Πριν από την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου: Η βιντεοσκόπηση των αγωγών αποχέτευσης αποτελεί σημαντικό προληπτικό έλεγχο που μπορεί να αποκαλύψει τυχόν κρυφές ζημιές και να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.
 • Σε περίπτωση συχνών εμφράξεων: Η βιντεοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της ρίζας του προβλήματος και στην πρόληψη μελλοντικών φραγμών.
 • Σε περίπτωση διαρροών: Η κάμερα μπορεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο της διαρροής, διευκολύνοντας την επισκευή της και μειώνοντας τις ζημιές από υγρασία.
 • Πριν από την ανακαίνιση: Η βιντεοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στους αγωγούς που ίσως χρειάζονται επισκευή πριν από την έναρξη των εργασιών.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα: Η προληπτική βιντεοσκόπηση κάθε 5-10 χρόνια μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.

Πλεονεκτήματα Βιντεοσκόπησης:

 • Ακρίβεια: Η κάμερα προσφέρει οπτική επιβεβαίωση της κατάστασης των σωληνώσεων, εξασφαλίζοντας ακριβή διάγνωση των προβλημάτων.
  • Ευκολία: Η βιντεοσκόπηση είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος, που δεν απαιτεί σκαψίματα ή άλλες σημαντικές εργασίες, συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος και λιγότερες οχλήσεις.
  • Ταχύτητα: Η διαδικασία της βιντεοσκόπησης είναι γρήγορη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων ωρών, ανάλογα με το μήκος και την πολυπλοκότητα του δικτύου αποχέτευσης.
  • Καταγραφή: Η βιντεοσκόπηση παρέχει οπτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεκμηρίωση της κατάστασης των αγωγών, για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης και για μελλονική αναφορά.

  Συμπέρασμα:

  Η βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία για την πρόληψη, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων στα αποχετευτικά συστήματα. Ο Έλεγχος της αποχέτευσης με ειδική κάμερα προσφέρει ακρίβεια, ευκολία, ταχύτητα και καταγραφή, καθιστώντας την ιδανική λύση για ιδιοκτήτες ακινήτων, επαγγελματίες συντήρησης και κατασκευαστικές εταιρείες.

Περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα & συμβουλές